Eko – edukacije

Ukupna vrijednost projekta: 1.089.256,98 kn

Nositelj projekta: Grad Vinkovci

Suradnici na projektu: Općina Nuštar i Općina Jarmina

Trajanje projekta: kolovoz 2018. – veljača 2020 godine.

Cilj projekta bio je izgraditi svijest ciljane skupine o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom, s posebnim naglaskom na sprečavanje nastajanja otpada, što je odraz nastajanja otpada u kućanstvu, kućnog kompostiranja i upotrebe predmeta sa smanjenom količinom otpada koja se odlaže na odlagalište grada.

Tijekom projekta otiskano je 49.208 letaka na recikliranom papiru, emitirane su specijalizirana TV i radio emisija, održane 3 javne edukacijske tribine u Vinkovcima, Nuštru i Jarmini, izrađeni i otiskani Vodič za školsku djecu i edukativna slikovnica za predškolsku djecu, održane 44 radionice namijenjene školskoj djeci i 7 radionica namijenjeno predškolskoj djeci, te brojne druge aktivnosti usmjerene na širenje svijesti o odgovornom postupanju s komunalnim otpadom.

Više o projektu: https://ekoedukacija.grad-vinkovci.hr/ekoedukacija/

Skip to content