Energetska obnova zgrade javne namjene “Hrvatski sokol“ na adresi H.D. Genschera 1, Vinkovci

Ukupna vrijednost projekta: 2.718.159,74 kuna

Nositelj projekta: Grad Vinkovci

Trajanje projekta: 20 mjeseci

Cilj projekta jest provedba mjera energetske obnove zgrade javne namjene “Hrvatski sokol“ čime će se povećati energetska učinkovitost predmetne zgrade. Projekt će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje na godišnjoj razini 73,80% u odnosu na godišnju potrošnju za grijanje prije provedbe navedenih mjera što će ujedno doprinijeti i smanjenju godišnje emisije CO2 za 73,39%.

Zgrada javne namjene “Hrvatski sokol” izgrađena je prije 15. veljače 1968. godine te su pojedini segmenti sustava u zgradi dotrajali, energetski su neučinkoviti i nedostatni su u odnosu na zahtjeve važećih tehničkih propisa iz područja toplinske zaštite zgrada.

Ovim projektom bit će obavljena temeljita rekonstrukcija zgrade kroz sljedeće mjere: poboljšanje toplinske izolacije krovišta, pročelja (fasade) i podne ploče, zamjena vanjske stolarije energetski učinkovitijom, zamjena sistema grijanja, zamjena i ugradnja termostatskih ventila, radijatora i ugradnja podnog grijanja u dvoranu i ventilokonektora u dvorani; rekuperacija topline u dvorani; ugradnja solarnog sustava za PTV; zamjena rasvjetnih tijela i rekonstrukcija električnih instalacija; instalacija zaštite od munje.

Energetskom obnovom zgrade javne namjene “Hrvatski sokol” osigurat će usmjeravanje aktivnosti na osnovnu djelatnost ove zgrade, a to je sport za djecu, mlade i odrasle. Misija zgrade javne namjene “Hrvatski sokol” je stvaranje okruženja, koje je slobodno i otvoreno, multikulturalno, multikonfesionalno i nediskriminirajuće, poticajno i stvaralačko, te prije svega humano, u kojem će se omogućiti stjecanje znanja i razvijanje sposobnosti i navika djece svih dobnih uzrasta.

Skip to content