Modernizacija mreže javne rasvjete na području grada Vinkovaca

Realizirana vrijednost projekta: 1.500.268,75kn

Nositelj projekta: Grad Vinkovci

Izvori financiranja:

Ministarstvo graditeljstva – 382.000,00 kn

Grad Vinkovci – 1.118.268,75 kn

Trajanje projekta: lipanj 2018. – prosinac 2018.

Ostvareni rezultati projekta:  Projektom je obuhvaćena zamjena zastarjele i neefikasne rasvjete energetski učinkovitom LED rasvjetom., odnosno postavljanjem 1269 novih, energetski učinkovitih LED rasvjetnih tijela.  Zamjenom i rekonstrukcijom javnih površina sa suvremenom LED rasvjetom ispunjava se zahtjev HRN 13201 norme, a implementacijom ovakve rasvjete Vinkovci se usklađuju sa zakonskim normama i zadovoljavaju sve zahtjeve Zakon o svjetlosnom onečišćenju. Osim vidljive uštede električne energije, zamjenom starih živinih izvora svjetla LED rasvjetom, u gradu se povećava ambijentalna ugoda, pridonijelo se ljepšem izgledu grada.

Dužni smo napomenuti da je ovaj projekt samo jedan u nizu projekata modernizacije javne rasvjete. U protekle četiri godine u gradu Vinkovcima je u nekoliko faza izgrađeno ili modernizirano ukupno 3.000 svjetiljki javne rasvjete čime su ostvarene značajne uštede u potrošnji električne energije te smanjena emisija CO2. Grad Vinkovci teži zamjeni svih tijela javne rasvjete energetski učinkovitim tijelima u cilju ostvarenja svih nacionalnih i europskih strategija vezanih uz smanjenje svjetlosnog onečišćenja.

Skip to content