Vrijeme užine

Vrijednost projekta: 742.830,00 kn

Nositelj projekta: Grad Vinkovci

Partneri projekta: 24 škole s područja Vukovarsko-srijemske županije i grada Vinkovaca

Trajanje projekta: 12 mjeseci

Rezultat projekta je osigurana besplatna školska prehrana djeci koja žive u siromaštvu ili su u riziku od siromaštva, a koja su polaznici obveznog osnovnoškolskog programa na području Vukovarsko-srijemske županije. Projektom je nabavljeno gotovo 2.911 tona namirnica za spremanje školskih obroka u onim školama koje pripremaju obroke u školskoj kuhinji, dok je u školama koje nemaju školsku kuhinju podijeljeno 18.975 gotovih školskih obroka za ukupno 638 učenika.

Skip to content