Zajedno u igri

Realizirana vrijednost projekta:  584.553,98 kn

Nositelj projekta: Grad Vinkovci

Izvori financiranja:

Sredstva MRRFEU – 286.431,45 kn

Grad Vinkovci – 298.122,53 kn

Trajanje projekta: 6 mjeseci, 05/2018. – 11/2018.

Ostvareni rezultati projekta: Obnovljeno dječje igralište na 950 m2 javne površine, opremljeno gumenom podlogom površine 268,25 m2 i s 10 igrala u potpunosti pristupačno i prilagođeno djeci s teškoćama u razvoju, te postavljena prva pametna klupa u svrhu promicanja obnovljivih izvora energije

Skip to content