Životopis

OSNOVNI PODACI:  
IMEIVAN
PREZIMEBOSANČIĆ
GODINA ROĐENJA1980.
ZVANJE STEČENO OBRAZOVANJEMMagistar ekonomije – mag. oec.
RADNO ISKUSTVO: 
DATUMI / RADNO MJESTO / POSLODAVAC  09.06.2017. – sada Gradonačelnik – Grad Vinkovci, Bana Jelačića 1, 32100 Vinkovci
2013.-2017. zamjenik gradonačelnika – Grad Vinkovci, Bana Jelačića 1, 32100 Vinkovci
2009.-2013.   Vijećnik u Gradskom vijeću – Grad Vinkovci, Bana Jelačića 1, 32100 Vinkovci
2010.-2013. Direktor Eko-sustav d.o.o. Vukovar
2009. Povjerenik Vlade Republike Hrvatske za Općinu Babina greda
2006.-2010. Stručni suradnik Vukovarsko-srijemska županija, Županijska 9, 32000 Vukovar
2005.-2006.  Komercijalist Boso d.o.o. Vinkovci,
2000.-2004.  Komercijalist Siux d.o.o. Vinkovci
OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE:  
DATUMI / STEČENA KVALIFIKACIJA / NAZIV PRUŽATELJA OBRAZOVANJA  1998.- 2005. – magistar ekonomije, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku Ekonomski fakultet Osijek
1994. – 1998. -– ekonomist, Ekonomska i trgovačka škola Ivana Domca, Vinkovci 
OSOBNE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE:  
MATERINSKI JEZIKHrvatski
DRUGI JEZICI      Engleski – samostalni korisnik
Njemački – početno znanje

OSTALO: Organizacijske i rukovoditeljske vještine stekao sam tijekom višegodišnjeg radnog iskustva u privatnom i javnom sektoru. Izražene komunikacijske i prezentacijske vještine razvijao sama u radu unutar privatnog sektora, te preuzimanjem uloge dužnosnika u lokalnoj samoupravi. Odgovornost prema zadanim radnim obvezama, analitičko razmišljanje, ažurnost te brzo učenje novih znanja i vještina kako u svrhu osobnog napretka, tako i u svrhu napretka čitave lokalne zajednice. Svakodnevnom komunikacijom s građanima i timom ljudi sastavljenog od službenika i gradskih tvrtki koordiniram izvršenje i planiranje proračuna sukladno potrebama građana, realizaciju projekata financiranih iz EU projekata i poticanje gospodarskog i demografskog razvoja Vinkovaca već tri i pol godine.

Skip to content